11
آگوست

اطلاعات بیشتر در رابطه با کریستال کارکت

این ویدیو در سال 1389 در یوتیوب گذاشته شده است . در این ویدیو توضیحات بیشتری از چگونگی ایجاد روش کریستال کارکت توسط دکتر فریدون ولدخانی داده شده است.

 

http://www.aparat.com/v/eDs72